astonmarkets

Subtitle

Blog

Co to jest akcja?

Akcja jest zazwyczaj niepodzielną jednostką kapitału, określającą stosunek pomiędzy właścicielem lub firmą a akcjonariuszem. Wartość akcji jest też jej wartością nominalną, a całkowity kapitał zakładowy spółki można podzielić na kilka działań.


Na rynku finansowym, akcja jest jednostką rozliczeniową dla różnych instrumentów finansowych, w tym akcji (zwykłe lub preferencyjne), oraz inwestycji w spółkach komandytowych czy hipotecznych funduszach powierniczych. Ich wspólną cechą jest udział równości, który będzie ograniczony w przypadku akcji uprzywilejowanych. Wracając jednak do tematu, należy jeszcze wspomnieć, że dochód uzyskany z akcji nosi nazwę dywidendy. Akcjonariusz zaś, znany jest również jako osoba, która ma udziały w firmie (np. Aston Markets jest firmą) albo organizacji, a więc pełni rolę właściciela firmy.


O doradcy

Doradca jest zazwyczaj osobą z większą oraz głębszą wiedzą w określonej dziedzinie niż inni. Często termin ten obejmuje też osoby z przekrojem doświadczeń funkcjonalnych czy interdyscyplinarnych. Doradca pełni rolę opiekuna albo przewodnika. W zależności od różnych zadań wyróżnia się różne typy doradców. Doradca jest zazwyczaj przywódczą częścią, która konsultuje całość transakcji przed jej sfinalizowaniem. Doradcą poza tym można nazwać każdą osobę, która angażuje się w działalność polegającą na doradzaniu innym.

Akcjonariusz - definicja

Akcjonariuszem jest osoba lub instytucja (w tym osób prawnych), która prawnie jest właścicielem pewnej części zasobów w korporacji publicznej lub prywatnej.


Akcjonariusze otrzymują przywileje w klasie akcji. Prawa te obejmują: 

Prawo do sprzedaży posiadanych akcji czy prawo do głosowania na dyrektorów nominowanych przez radę,

Prawo do nominowania dyrektorów czy do dywidendy,

Prawo do zakupu nowych akcji emitowanych przez spółkę lub prawo do tego, co trwałe.


Akcjonariuszami jest nazywany podzbiór podmiotów, które obejmują tych, którzy mają bezpośredni lub pośredni interes w podmiocie gospodarczym. Na przykład: dostawcy, pracownicy, klienci, społeczność, itp. Więcej informacji na ten temat powinno się szukać w literaturze, gdyż te na Forum, czy w jakimś innym miejscu, będą znacznie mniej dogłębne. Książka czasami rzuca nam całkiem inną perspektywę na dane pojęcie.

O Opodatkowaniu i oszacowaniu akcji

Oszacowanie


Akcje ocenia się według różnych reguł w różnych rynkach. Podstawowym założeniem jest to, że część z tego, co chce się otrzymać jest warte swojej ceny.


Opodatkowanie


Opodatkowanie dywidend jest różne w zależności od rejonów, w których ono występuje. Przykładowo w Indiach, dywidendy są wolne od podatku w rękach akcjonariusza. Natomiast firma płacąca dywidendy musi płacić podatek od wypłaty dywidendy w wysokości 12,5procent. Istnieje także koncepcja zakładania dywidendy, która nie jest wolna od podatku. Ponadto indyjskie przepisy podatkowe zawierają przepisy stworzone w celu powstrzymania dywidendy typu stripping.

Praca