astonmarkets

Subtitle

Pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczki pod zastaw, zobacz także pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Pożyczka (lub dług) jest obowiązkiem jednej ze stron transakcji (dłużnika) drugiej stronie zwanej wierzycielem, która zazwyczaj odnosi się do aktywów, które wierzyciel dał dłużnikowi, a jednocześnie może być użyty metaforycznie w celu uwzględnienia zobowiązań moralnych I inne nie-ekonomiczne interakcje wartości.


Pożyczka, a w tym pożyczka pod zastaw nieruchomości jest realizowana, gdy wierzyciel wyraża zgodę na pożyczanie dłużnikowi kwoty pieniężnej. Pożyczka jest zwykle udzielana z oczekiwaniem zwrotu pierwotnej kwoty, w większości współczesnych społeczeństw wymaga to zwrotu kwoty głównej wraz z odsetkami.


W dziedzinie finansów m.in. pożyczka pod zastaw jest sposobem na wykorzystanie spodziewanej przyszłej siły nabywczej w chwili obecnej, zanim zostanie faktycznie nabyta. Niektóre firmy i firmy wykorzystują pożyczkę w ramach swojej ogólnej strategii finansowej korporacyjnej.